Nowe zasady pobytów sanatoryjnych

W 2019 roku zmianie ulegają zasady, wedle których można starać się o pobyt w sanatorium z NFZ. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie okresu, jaki musi upłynąć od zakończenia leczenia uzdrowiskowego, do ponownego wystawienia skierowania do sanatorium.
Okres ten będzie teraz wynosił 12 miesięcy. Ma to znacząco zmniejszyć „kolejki” do sanatorium gdyż w starych zasad, po skierowanie można było się udał od razu po powrocie z uzdrowiska.