Rehabilitacja kompleksowa – powrót do zdrowia i pracy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął program kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej powrót do pracy lub jej podjęcie. W chwili obecnej będzie on realizowany w 4 ośrodkach na terenie Polski.
Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej działać będą dzięki dofinansowaniu nie tylko z Budżetu Państwa, ale również w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.