Terapia manualna jest coraz bardziej popularną metodą leczenia bólu i przywracania sprawności ruchowej. Termin ten nie oznacza jednak samego zabiegu, jest to koncepcja obejmująca proces leczniczy od diagnozy przez prowadzenie terapii po ocenę i monitorowanie jej wyników. W celu właściwego postawienia diagnozy fizjoterapeuta przeprowadza bardzo obszerny wywiad i badania wstępne, dzięki czemu można dokładnie ustalić podłoże problemu bólowego. Terapią manualną posługuje się w leczeniu zaburzeń w strukturach tkankowych narządów ruchu, głównie dotyczy to kręgosłupa oraz dolegliwości odkręgosłupowych. Terapia oddziałuje na mięśnie, stawy oraz nerwy obwodowe obszaru występowania bólu. Terapia manualna wykorzystywana jest w różnych specjalnościach, jak rehabilitacja, reumatologia, ortopedia i neurologia. Obecnie ten rodzaj terapii prowadzony jest holistycznie, co oznacza nie tylko fizyczne oddziaływanie na pacjenta, ale również odpowiednia edukacja psychologiczna, stymulująca naturalny proces powracania organizmu człowieka do zdrowia.

Dolegliwości bólowe zazwyczaj pojawiają się w wyniku dysproporcji między obciążeniem, jakie dana tkanka jest w stanie przyjąć, a obciążeniem rzeczywistym. Terapia manualna ma za zadanie przywrócić równowagę między możliwościami tkanki a oddziaływaniem na nią.

Techniki terapii manualnej

Osiąganie pożądanych efektów zabiegów terapeutycznych jest możliwe m.in. dzięki technikom:

  • mobilizacji stawowej,
  • mobilizacji uciskowej,
  • manipulacji na stawach kręgosłupa,
  • oddziaływania na tkanki miękkie,
  • oddziaływanie układ nerwowy.

Warto zaznaczyć, że terapia jest bardzo skuteczna przy dolegliwościach powodowanych zaburzeniami czynnościowymi narządu ruchu, które są odwracalne. Inaczej jest w przypadku zmian budowy wewnątrztkankowej narządu ruchu, czyli zmian organicznych. Nadrzędnym celem terapii nie jest samo zniwelowanie bólu, ale w ogóle usunięcie jego źródła przez przywrócenie poprawnego funkcjonowania stawów i redukcję napięcia mięśni.

Kiedy korzystać z terapii manualnej

Najczęściej terapię manualną wykorzystuje się przy:

  • bólach kręgosłupa,
  • bólach barków,
  • bólach bioder,
  • stanach zapalnych w obrębie stawów,
  • rehabilitacji pooperacyjnej. 

Bardzo ważna w prowadzeniu terapii jest bezbolesność. Ból zazwyczaj oznacza opór stawu, co jest jasnym sygnałem występowania napięcia mięśni czy zablokowania stawu. Wówczas działania manipulacyjne prowadzone są w kierunku odwrotnym, w celu rozluźnienia mięśni i przywrócenia bezbolesnej ruchomości stawu. Bardzo istotne jest dobranie odpowiedniej techniki, a także bieżąca ocena postępów jej oddziaływania, w celu zoptymalizowania efektów i skuteczności terapii.